International Pet Food Co., Ltd.

Jerhigh Rescue@วัดสายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง

Slide background

Jerhigh Rescue@วัดสายอำพันธ์เอมสาร ดอนเมือง

ในวนั ที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา นายกิติศักดิ์ ลิ้มอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเพื่อนพนักงานบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในนามผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขเจอร์ไฮ ได้ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ อินทมาตยา จิตอาสาหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้ความช่วย เหลือสุนัข ด้อยโอกาส ร่วมมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ ให้กับสุนัข ณ วัดสายอัมพันธ์เอมสาร ดอนเมือง ซึ่งมีสุนัขอยู่กว่า 100 ตัวและสุนัขที่เจ็บป่วยไปรักษา ณ โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้นำอาหารเปียก, อาหารเพื่อสุขภาพ เช่น เจอร์ไฮ Flexi-Fix มอบให้แก่สุนัขด้อยโอกาส ที่เจ็บป่วย นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์รามอินทรารวมแพทย์อีกด้วย โดยมีสัตวแพทย์ของ โรงพยาบาลฯ และนายเกียรติศักดิ์มาร่วมรับมอบในครั้งนี้

News-5-2
News-5-1
News-5-4
News-5-5
News-5-3