International Pet Food Co., Ltd.

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ทฟู้ด จำกัด (International Pet Food Company Limited – IPF) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผลิตและจำหน่ายอาหารสำหรับสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รักสัตว์เลี้ยง

History-1

History-2

กระบวนการผลิตอาหารสุนัข

นำเอาวัตถุดิบเนื้อไก่ชั้นดี จากบริษัท ซีพีเอฟประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือ ทำให้มั่นใจได้ว่าโปรตีนทำจากเนื้อสัตว์แท้ ๆ วัตถุดิบสด สะอาด คุณภาพดี และมีนวัตกรรม Snack ที่ หลากหลายกระบวนการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานอาหารมนุษย์