International Pet Food Co., Ltd.

โครงการ

Slide background

โครงการฉีดวัคซีน นิคมฯ นวนคร

จากการสำรวจพื้นที่แถวบริเวณ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พบปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุหนึ่งก็มาจากปริมาณสุนัขที่มาหลังน้ำลด ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัข เจอร์ไฮ จึงได้ร่วมกับ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาติ และ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จัดโครงการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมว ฟรี พร้อมกับลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันเห็บหมัด คุมกำเนิน(ทำหมัน) และมอบอาหารให้กับสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งมีประมาณกว่า 100 ตัว และ แบรนด์ไส้กรอกคุณภาพ BKP ยังได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสุนัขและแมวบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนครเป็นจำนวนมาก

News-2-04
News-2-03
News-2-01
News-2-05
News-2-06