International Pet Food Co., Ltd.

เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุนช่วยเหลือน้องสุนัขในมูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย ณ วัดพระยาสุเรณ

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ทีม Jerhigh Rescue ในบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขและแมว แบรนด์เจอร์ไฮ ลงพื้นที่ ณ วัดพระยาสุเรณ เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม “แก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน” ในโครงการ “ป้าเหมี่ยวเพื่อน้องหมาแมว” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสงเคราะห์สัตว์เฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิ ดินดีน้ำใสแห่งประเทศไทย ที่เป็นองค์กรสาธารณะเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเจอร์ไฮ ให้กับสุนัขที่อยู่ในความดูแลของป้าเหมี่ยวกว่า 300 ตัว และ และซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยจิตอาสา ในการลงพื้นทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเห็บหมัด ให้กับสุนัขในบริเวณวัดพระยาสุเรณและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 70 ตัว เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณประชากรสุนัขอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สุนัขอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 

 

ทั้งนี้ หากท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือสุนัขในโครงการ “ป้าเหมี่ยวเพื่อน้องหมาแมว”(FB : ป้าเหมี่ยวเพื่อนน้องหมาแมว) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสงเคราะห์สัตว์เฉลิมพระเกียรติ ของมูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิดินดีน้ำใส แห่งประเทศไทย เลขที่บัญชี 147-0-09984-5 โดยแจ้งหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อมูลนิธิฯ จะออกใบเสร็จรับเงินและหนังสือขอบคุณ

 

 

 

IMG_3565
 

 
IMG_3648
 

 
IMG_3670
 

 
IMG_3682
 

 
IMG_365111