International Pet Food Co., Ltd.

Hong Kong Pet Show 2015

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ โดย บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเอาใจเหล่าคนรักสุนัข Pet Show 2015 ณ ประเทศฮ่องกง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากบรรดาคนรักสุนัขเป็นจำนวนมาก
IMG_5790
IMG_5798
IMG_5670
IMG_5645
IMG_5628