International Pet Food Co., Ltd.

เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุน “โครงการชุมชนคนรักหมา ครั้งที่ 3”

เจอร์ไฮ ร่วมสนับสนุน “โครงการชุมชนคนรักหมา ครั้งที่ 3”

อาหารสุนัขเจอร์ไฮ ใน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โครงการชุมชนรักหมา ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ณ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ในการจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจร ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อดูแลสุนัขในชุมชน และลดจำนวนสุนัขจร ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชน โดยงานนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

3

2

4

9

IMG_0316

IMG_0319