International Pet Food Co., Ltd.

เจอร์ไฮ ร่วมกับ รพ.ส.อิทธิเวช

เจอร์ไฮ ร่วมกับ รพ.ส.อิทธิเวช ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนและมอบอาหารสุนัขให้กับ น้องสุนัขในความดูแลของคุณจอยและคุณเดวิด ที่ จ.นครราชสีมา
jerhigh_itthivej_animal_hospital_1

jerhigh_itthivej_animal_hospital_2

jerhigh_itthivej_animal_hospital_3

jerhigh_itthivej_animal_hospital_4

jerhigh_itthivej_animal_hospital_5

jerhigh_itthivej_animal_hospital_6

jerhigh_itthivej_animal_hospital_7

jerhigh_itthivej_animal_hospital_8