International Pet Food Co., Ltd.

หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ปี 2

เจอร์ไฮ มอบอาหารสุนัขกว่า 5 ล้านบาท ผ่านโครงการ “หมอหมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจร ปี 2”

เจอร์ไฮ (Jerhigh) แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเพ็ทฟู้ด จำกัด สานต่อโครงการ “หมอหมาใจหล่อ ส่งต่อความรักให้หมาจร ปี 2” จับมือสัตวแพทย์ 10 สถาบัน เปิดโหวตทำความดีช่วยน้องหมา แล้วเปลี่ยนโหวตเป็นอาหารต่อชีวิตสุนัขจรจัด ส่งมอบอาหารสุนัขกว่า 5 ล้านบาท ให้หลายมูลนิธิเพื่อน้องหมาทั่วประเทศ

ขอขอบคุณ ทีมนักศึกษาสัตวแพทย์ 20 คน จาก 10 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี