International Pet Food Co., Ltd.

เจอร์ไฮพาน้องหมาดูหนังครั้งที่ 13 เรื่อง Bumblebee

เจอร์ไฮ ร่วมกับ The 1 Card และ Tops Super market จัดกิจกรรม “เจอร์ไฮพาน้องหมาดูหนัง ครั้งที่ 13” กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี เรื่อง Bumblebee ณ โรงภาพยนตร์อีสต์วิลล์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสอีสต์วิลล์ โดยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคนรักสุนัขเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจาก คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) มาเป็นประธานและร่วมชมภาพยนตร์ในครั้งนี้ด้วย