International Pet Food Co., Ltd.

วิธีแปรงฟันสัตว์เลี้ยง

Slide background

วิธีแปรงฟันสัตว์เลี้ยง

สุนัขตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 10 สัปดาห์ ควรเริ่มดูแลช่องปากและฟัน เพราะถ้าไม่ป้องกันไว้ก่อนจะก่อให้เกิดโรคหินปูน เหงือกอักเสบ ฟันผุ พร้อมกับกลิ่นปาก มาดูวิธีการดูแลช่องปากและฟันของสุนัขอย่างถูกวิธีดังนี้

วิธีการแปรงฟันสัตว์เลี้ยง

1 แนะนำให้รู้จักกับรสชาติของยาสีฟัน บีบยาสีฟันเล็กน้อยบนลงนิ้วชี้ ค่อยสอดนิ้วเข้าไปด้านในของช่องปากตรงบริเวณกรามฟัน
2. แนะนำให้รู้จักกับแปรงสีฟัน – เริ่มจากฟันเขี้ยว ปัดแปรงขึ้น-ลง โดยหมุนแปรงสีฟันเป็นวงกลม พยายามแปรงเข้าไปยังฟันซี่ที่ลึกที่สุดเท่าที่สัตว์เลี้ยงจะยอม ทำเหมือนกันทั้งด้านซ้ายและขวาและไม่ต้องตกใจหากสุนัขจามเมื่อแปรงฟันหน้าเพราะเป็นบริเวณที่ไวต่อการสัมผัส แปรงจนครบ 5 นาที
3. แปรงฟันทุกวันด้วยยาสีฟันเฉพาะสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีฟอง และกลืนได้ เพื่อสุขภาพช่องปากของสุนัข
ในเรื่องของฟันป้องกันดีกว่ารักษา เป็นคำที่จริงเสมอ สุขภาพช่องปากของเค้าจะเป็นอย่างไร เจ้าของเท่านั้นจะเป็นผู้กำหนด สอบถามรายละเอียดเรื่องของการดูแลช่องปากและฟันในสัตว์เลี้ยงได้ทีคลินิกช่องปากและฟัน 02-712-6301-4 หรือที่ www.thonglorpet.com

ทีมสัตวแพทย์ช่องปาก รพ.สัตว์ทองหล่อ

ที่มา : http://www.thonglorpet.com
small