International Pet Food Co., Ltd.

เคซี เนื้อไก่ผสมข้าวไรซ์เบอรี่ (รสตับ)

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

เคซี เนื้อไก่ผสมข้าวไรซ์เบอรี่ (รสตับ)

เคซี เนื้อไก่ผสมข้าวไรซ์เบอรี่ (รสตับ) เป็นอาหารสุนัขคุณภาพสูงซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร เหมาะสมกับสุนัขทุกพันธุ์

คุณค่าทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 10%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 6%
กาก ไม่มากกว่า 3%
ความชื้น ไม่มากกว่า 80%